Bewust veilig op weg

 

Onze naam is gewijzigd van Paul Verkeerseducatie naar Groot in Verkeerseducatie.

Alle informatie treft u op de website:

www.groot-in.nl

 

Groot in Verkeerseducatie verzorgt projecten en trainingen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Projectmatig ontwikkelen we curussen en voeren we deze uit voor de meest kwetsbare groepen in het verkeer, kinderen, jongeren en senioren. Daar deze groepen prioriteit hebben bij de overheid is er voor veel projecten subsidie beschikbaar en zijn de kosten nihil of gering.

Naast deze projecten verzorgen wij rijstijltrainingen voor rijbewijsbezitters. Deze trainingen spitsen zich vooral toe op veiligheid, risico perceptie, schade preventie, HNR en defensief rijgedrag.

Alle projecten en traingen hebben een eigen onderwerp en doelgroep. Centraal bij elk project of training staat dat de curisten actief participeren en vooral door ervaring en of beleving leren. Op deze website vindt u alle projecten en trainingen die wij uitvoeren met de beschrijving daarbij.

Wilt meer weten over de projecten en trainingen en hoe deze voor u of in uw organisatie toepasbaar zijn? Neem dan contact met ons op.

 

Groot in Verkeerseducatie. Alida Buitendijkerf 25 Heerhugowaard. 072-5746214 of 06-51866552. info@groot-in.nl